Aktualności

Nisko, dnia 10.05.2022

DN.26.2022.KZ

O G Ł O SZ E N I E

Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem na okres trzech miesięcy części terenów położonych w Nisku przy ul. Dąbrowskiego na działce ewidencyjnej nr 5140/256 (według załączonej mapki) pod prowadzenie działalności rekreacyjnej np. dmuchańce, trampoliny i inne oraz pod mobilne punkty gastronomiczno – usługowe.

Ogłoszenie o przetargu

Oświadczenie i zapoznaniu się z warunkami przetargu

     Nisko, dnia 06.04.2022

DN.26.225.2022.KZ

O G Ł O SZ E N I E

Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na najem na okres do 3 lat  części nieruchomości zabudowanych budynkiem przeznaczonym na prowadzenie działalności gastronomiczno -handlowej  przy ulicy Dąbrowskiego  12 – Zalew „Podwolina” w Nisku.

Ogłoszenie o przetargu

Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu

Opis budynku gastronomiczno – handlowego

Opis wyposażenia lokalu nr 3

Rysunek techniczny

Nisko, dnia 06.04.2022

DN.26.226.2022.KZ

O G Ł O SZ E N I E

Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem na okres od 01.05.2022r do 31.07.2022r części terenów położonych w Nisku przy ul. Dąbrowskiego na działce ewidencyjnej nr 5140/256 (według załączonej mapki) pod prowadzenie działalności rekreacyjnej np. dmuchańce, trampoliny i inne oraz pod mobilne punkty gastronomiczno – usługowe.

Ogłoszenie o przetargu

Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu

Mapka

Nisko, dnia 29.03.2022

„Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią  w miastach” dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w ramach  programu priorytetowego nr. 5.5 „Edukacja ekologiczna”

Gmina i Miasto Nisko wraz z Zarządem Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku uczestniczą w organizowanym przez Instytut Miast i Regionów programie kaskadowych szkoleń w zakresie zieleni w miastach pt. „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią  w miastach” dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w ramach  programu priorytetowego nr. 5.5 „Edukacja ekologiczna”.

W ramach V sesji szkoleń wskazano, że Gmina i Miasto Nisko otrzymała zgodę na wycinkę żywopłotu oraz drzewa znajdującego się na działce.

 Poinformowano o rozpoczęciu prac w terenie polegających na wycince żywopłotu, drzewa,  usunięciu korzeniu, odchwaszczeniu działki a także o przygotowaniu gleby pod nasadzenia tj. spulchnieniu gleby i jej napowietrzeniu. Oczekujemy również na dostawę roślin.

Podczas szkolenia poszczególne miasta poinformowały na jakim etapie prac się obecnie znajdują.

Prowadzone działania zrealizowane zostały dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść niniejszej informacji odpowiada wyłącznie Gmina Nisko”.

Trzeci Przetarg ustny nieograniczonym na najem na
okres do 3 lat części nieruchomości
zabudowanych budynkiem na prowadzenie
działalności gastronomiczno – handlowej nad
Zalewem „Podwolina” w Nisku DN.26.120.2021.KZ
TREŚĆ OGŁOSZENIA W ZAŁĄCZENIU.
TERMIN WPŁATY WADIUM 07 marca 2022. W TYTULE PRZELEWU PROSIMY WSKAZAĆ NAZWĘ LOKALIZACJI NP. DĄBROWSKIEGO 12/1 (PRZETARG NA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNO-HANDLOWĄ)
TERMIN PRZETARGU 10 marca 2022r. /czwartek/ o godz. 9.00

III Przetarg ustny na gastronomię
Budynek DN.26.120.2021.KZ
Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami DN.26.120.2021.KZ
Rysunek DN.26.120.2021.KZ
Lokal 2 DN.26.120.2021.KZ
Lokal 3 DN.26.120.2021.KZ
Lokal 5 DN.26.120.2021.KZ
Lokal 6 DN.26.120.2021.KZ
Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę
na okres do 3 lat począwszy od 15.02.2022r.
części nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym
5140/256 położonej w Nisku przy ul.
Dąbrowskiego z przeznaczeniem na prowadzenie
parku linowego oraz obsługi trasy zjazdowej
tyrolkowej. ZP.26.51.2021.KZ
TREŚĆ OGŁOSZENIA W ZAŁĄCZENIU
TERMIN WPŁATY WADIUM 31 STYCZNIA 2022. W TYTULE PRZELEWU PROSIMY O WSKAZANIE NAZWY „DZIERŻAWA PARKU LINOWEGO”
TERMIN PRZETARGU 04 LUTY 2022R. GODZINA 11.00
II Przetarg na park linowy
Oświadczenie park linowy
Drugi Przetarg ustny nieograniczonym na najem na
okres do 3 lat części nieruchomości
zabudowanych budynkiem na prowadzenie
działalności gastronomiczno – handlowej nad
Zalewem „Podwolina” w Nisku ZP.26.50.2021.KZ
TREŚĆ OGŁOSZENIA W ZAŁĄCZENIU.
TERMIN WPŁATY WADIUM 31 stycznia 2022. W TYTULE PRZELEWU PROSIMY WSKAZAĆ NAZWĘ LOKALIZACJI NP. DĄBROWSKIEGO 12/1 (PRZETARG NA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNO-HANDLOWĄ)
TERMIN PRZETARGU 04 LUTY 2022R. GODZINA 10.00
II Przetarg ustny na gastronomię
Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami
II Przetarg lokal 2
II Przetarg lokal 3
II Przetarg lokal 5
II Przetarg lokal 6

„Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią  w miastach” dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w ramach  programu priorytetowego nr. 5.5 „Edukacja ekologiczna”

Gmina i Miasto Nisko wraz z Zarządem Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku uczestniczą w organizowanym przez Instytut Miast i Regionów programie kaskadowych szkoleń w zakresie zieleni w miastach pt. „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią  w miastach” dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w ramach  programu priorytetowego nr. 5.5 „Edukacja ekologiczna”.

W ramach III sesji III ETAPU Programu kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach” dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w ramach  programu priorytetowego nr. 5.5 „Edukacja ekologiczna.”, przygotowano projekt nasadzeń na działce ewidencyjnej nr 2345 z uwzględnieniem gatunków roślin znajdujących zastosowanie w przestrzeni miejskiej. Celem projektu jest stworzenie miejsca do odpoczynku osób korzystających z sklepów i instytucji znajdujących nie w pobliżu.

Podczas szkolenia przygotowano dokładny projekt nasadzeń z uwzględnieniem ilości drzew i roślin oraz ustalono zakres prac niezbędnych do wykonania wraz z kalkulacją kosztów zakupu roślin i materiałów.

Prowadzone działania zrealizowane zostały dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść niniejszej informacji odpowiada wyłącznie Gmina Nisko”.

Przetarg ustny nieograniczonym na najem na okres
do 3 lat części nieruchomości zabudowanych
budynkiem na prowadzenie działalności
gastronomiczno – handlowej nad Zalewem „Podwolina”
w Nisku ZP.26.24.783.2021.KZ
TREŚĆ OGŁOSZENIA W ZAŁĄCZENIU.
TERMIN WPŁATY WADIUM 20 GRUDNIA 2021. W TYTULE PRZELEWU PROSIMY WSKAZAĆ NAZWĘ LOKALIZACJI NP. DĄBROWSKIEGO 12/1 (PRZETARG NA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNO-HANDLOWĄ)
TERMIN PRZETARGU 21 GRUDNIA 2021R. GODZINA 10.00
Przetarg na gastronomię od 01.01.2022r.

Lokal 1
Lokal 2
Lokal 3
Lokal 4
Lokal 5
Lokal 6

„Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią  w miastach” dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w ramach  programu priorytetowego nr. 5.5 „Edukacja ekologiczna”

Gmina i Miasto Nisko wraz z Zarządem Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku uczestniczą w organizowanym przez Instytut Miast i Regionów programie kaskadowych szkoleń w zakresie zieleni w miastach pt. „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią  w miastach” dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w ramach  programu priorytetowego nr. 5.5 „Edukacja ekologiczna”.

W ramach II sesji szkoleń ustalony został wstępny harmonogram prac, kosztorys oraz projekt nasadzeń.

W projekcie nasadzeń uwzględniono wymagania roślin pod względem glebowym i nasłonecznienia.  Zaplanowano posadzenie m.in. hortensji bukietowej, berberysu, wiśni japońskiej, rozplenicy oraz irgi. Są to rośliny powszechnie stosowane w przestrzeni miejskiej.

Prowadzone działania zrealizowane zostały dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść niniejszej informacji odpowiada wyłącznie Gmina Nisko”.