Aktualności

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej zawiadamia, że w dniach od 22 listopada 2021 do 13 grudnia 2021 r
w  Zarządzie Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.zbkizm-nisko.pl i bip.zbkizm-nisko.pl w zakładce ogłoszenia można zapoznać się z wykazem nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lub dzierżawy.

Załączniki:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY I MIASTA NISKO

Przetarg ustny nieograniczony na najem części
działki pod prowadzenie działalności
rekreacyjnej oraz pod punkty
gastronomiczno-usługowe ZP.26.6.307.2021.KZ

TREŚĆ OGŁOSZENIA W ZAŁĄCZENIU.

TERMIN WPŁATY WADIUM 23 CZERWCA 2021. W TYTULE PRZELEWU PROSIMY O WSKAZANIE NAZWY LOKALIZACJI.

TERMIN PRZETARGU 25 CZERWCA 2021R. GODZINA 12.30

Przetarg na fragment nieruchomości na prowadzenie działalności rekreacyjnej ZP.26.6.307.2021.KZ

Załącznik nr 1 Mapa lokalizacji

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę
części nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym
5140/256 położonej w Nisku przy ul.
Dąbrowskiego z przeznaczeniem na prowadzenie
parku linowego oraz obsługi trasy zjazdowej
tyrolkowej. ZP.26.5.306.2021.KZ

TREŚĆ OGŁOSZENIA W ZAŁĄCZENIU.

TERMIN WPŁATY WADIUM 23 CZERWCA 2021. W TYTULE PRZELEWU PROSIMY O WSKAZANIE NAZWY „DZIERŻAWA PARKU LINOWEGO”

TERMIN PRZETARGU 25 CZERWCA 2021R. GODZINA 11.30

Przetarg na park linowy ZP.26.5.306.2021.KZ

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na
najem części nieruchomości zabudowanych
budynkiem na prowadzenie działalności
gastronomiczno – handlowej nad Zalewem „Podwolina”
w Nisku ZP.26.4.305.2021.KZ.

TREŚĆ OGŁOSZENIA W ZAŁĄCZENIU.

TERMIN WPŁATY WADIUM 23 CZERWCA 2021. W TYTULE PRZELEWU PROSIMY WSKAZAĆ NAZWĘ LOKALIZACJI NP. DĄBROWSKIEGO 12/1

TERMIN PRZETARGU 25 CZERWCA 2021R. GODZINA 10.00

ZP.26.4.305.2021.KZ. Ogłoszenie o przetargu budynki gastronomiczne

Załącznik nr 1 lokal nr 1 budynek gastronomiczno handlowy

Załącznik nr 2 lokal nr 2 budynek gastronomiczno – handlowy

Załącznik nr 3 lokal nr 3 budynek gastronomiczno – handlowy

Załącznik nr 4 lokal nr 4 budynek gastronomiczno

Załącznik nr 5 lokal nr 5 budynek gastronomiczno

Załącznik nr 6 lokal nr 6 budynek gastronomiczno

Plac zabaw NIVEA 2021

Gmina Nisko bierze udział w konkursie na „Podwórko Nivea 2021”. Do konkursu zgłoszony został plac zabaw znajdujący się w Nisku przy ul. Rzecznej. Celem konkursu jest wyłonienie 20 lokalizacji, w których zostaną zbudowane nowoczesne place zabaw. Poniżej praca konkursowa w serwisie youtube.

Pod tym linkiem można pobrać konkursową piosenkę – Podwórko Nivea 2021- Nisko