O nas

Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej jest jednostką budżetową Gminy Nisko, powołaną z dniem 1 stycznia 2012 roku. Naszym statutowym zadaniem jest administrowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Nisko. Ponadto do naszych zadań należy utrzymanie zieleni miejskiej, wykonywanie nasadzeń na terenie gminy, administrowanie miejskimi placami zabaw, siłowniami plenerowymi i innymi obiektami małej architektury.